English-speaking-counsellor-berlin

JAKOB
LUSENSKY

Jungiansk Psykoanalytiker i Berlin
Medlem i IAAP / AGAP
 

Mitt arbete

Så länge en människa rör sig genom livets kaotiska strömmar kommer hon inte kunna undvika problem. Det skrev psykiatrikern Carl Gustav Jung. Som Jungiansk analytiker bosatt i Berlin är mitt arbete att hjälpa individer att navigera genom det kaos, problem och lidande som vardagen och livet oundvikligen innefattar.

Vi utforskar hela din personlighet, med ett gemensamt och kreativt arbetssätt. Vi lägger vikt på drömmens innehåll, på fantasi, på längtan och på lek. Tillsammans skapar vi ett rum där du tryggt kan möta också de mörkare sidorna av ditt jag. Processen innefattar också reflektion kring personliga värderingar, mod och etik. Det krävs för att kunna balansera ditt självförverkligande med ansvar för dina relationer och din omvärld.

Psykoanalysen ser det mänskliga beteendet som till stor del drivet av motivationer, begär, längtan, och komplex som vi oftast inte är särskilt medvetna om. Den analytiska processen handlar om att göra dig mer medveten om dessa delar av din person och lösa underliggande konflikter. Målet är att hitta ett samspel och en balans, vilket kan resultera i rätt riktning och tempo i ditt liv.  

Psykologiska symptom så som panikattacker och andra ångesttillstånd är, trots det lidande det innebär för individen inte nödvändigtvis alltid något som direkt ska behandlas bort. Ibland kan de tolkas som signaler från ditt inre om hur du som person verkligen mår. Ibland är de rop på förändring som ska lyssnas till. Om modet finns kan de öppna upp för en annan typ av liv som är bättre anpassat till hela din personlighet.

 

Jag erbjuder även Jungiansk psykoanalys och terapi online och per Skype för klienter i Sverige samt på plats i Berlin, på min praktik Mittelweg 50

 

Utbildning

Jungiansk Psykoanalytiker med privat praktik på Mittelweg 50 i Neukölln, Berlin
2013 - Idag

Utbildning i Jungiansk Psykoanalys I Zürich (ISAPZürich) 

Schweiz

2010 - 2015

Psykoanalytiker & Coach IMD, MBA Business Program Lausanne, Schweiz

2012 - 2015

Klinisk praktik


Schlosspark Klinik Charlottenburg, Berlin, Germany

William Slater Outpatient Clinic, Cape Town, South Africa

Praire Care, Minneapolis, USA

 

Kontakt

Thank you for your message. I will get back to you shortly.

Praktik

 
 

Föreläsningar & Artiklar

Jag föreläser regelbundet pa institut för psykoanalys och Jungianska utbildningar i Europa. Jag erbjuder både föreläsningar pa svenska och engelska pa temat Jung's psykologi, för allmänt intresserade samt för kliniker och professionella. Nedan är nagra av omraden jag föreläser inom.
 

* Introduktionskurser till Jungians psykologi

 

* Jungiansk psykoterapi i terapirummet med fokus pa det relationella

 

* Jungiansk psykologi i marknadsföring och kommunikation

 

* Jung's psykologi som ett försök till reformation av kristendomen

​​

Nedan är länkar till några av de artiklar, böcker och podcast jag tidigare publicerat.

Psychology & The Cross

In the podcast Psychology & The Cross, I explore the fundamentals of Jungian psychoanalysis through interviews with scholars in the field of Analytical Psychology.

The Therapeutic value of Dreams 

Interviewed in Onieric Space and published by O32C about the therapeutic value of dreams.

Brandpsycho - Four Essays on de:branding

Collection of essays published by The Zurich Lab. Available through Amazon as Paperback and for Kindle.

Did you bite the Magic Apple? 

An in-depth psychological analysis of the brand Apple.inc. Published by The Jung Journal in San Francisco. Text version


Our modern Market in search for Soul

How modern man’s search for meaning and soul turned into a search for peak-experiences and pseudo- substitutes offered by the marketplace. Text or PDF 


The Myth of Starbucks

An ethnological and psychoanalytical experiment in spending two months at various Starbucks Coffee spots around Europe, trying to understand their symbolic meaning in our culture today. Text or PDF 

Brand Neurosis

How psychoanalytical insights works as the underpinning psychological engine in transforming products to symbols – needs to desires and people to consumers. 

Text or PDF