top of page
Jakob Lusensky Jungian Psychoanalyst.webp

JAKOB
LUSENSKY

Jungiansk Psykoanalytiker och Supervisor
i Berlin

Medlem i IAAP / AGAP
Mitt arbete

Mitt arbete

Så länge en människa rör sig genom livets kaotiska strömmar kommer hon inte kunna undvika problem. Det skrev psykiatrikern Carl Gustav Jung. Som Jungiansk analytiker bosatt i Berlin är mitt arbete att hjälpa individer att navigera genom det kaos, problem och lidande som vardagen och livet oundvikligen innefattar.

Vi utforskar hela din personlighet, med ett gemensamt och kreativt arbetssätt. Vi lägger vikt på drömmens innehåll, på fantasi, på längtan och på lek. Tillsammans skapar vi ett rum där du tryggt kan möta också de mörkare sidorna av ditt jag. Processen innefattar också reflektion kring personliga värderingar, mod och etik. Det krävs för att kunna balansera ditt självförverkligande med ansvar för dina relationer och din omvärld.

Psykoanalysen ser det mänskliga beteendet som till stor del drivet av motivationer, begär, längtan, och komplex som vi oftast inte är särskilt medvetna om. Den analytiska processen handlar om att göra dig mer medveten om dessa delar av din person och lösa underliggande konflikter. Målet är att hitta ett samspel och en balans, vilket kan resultera i rätt riktning och tempo i ditt liv.  

Psykologiska symptom så som panikattacker och andra ångesttillstånd är, trots det lidande det innebär för individen inte nödvändigtvis alltid något som direkt ska behandlas bort. Ibland kan de tolkas som signaler från ditt inre om hur du som person verkligen mår. Ibland är de rop på förändring som ska lyssnas till. Om modet finns kan de öppna upp för en annan typ av liv som är bättre anpassat till hela din personlighet.

 

Jag erbjuder även Jungiansk psykoanalys och terapi online och per Skype för klienter i Sverige samt på plats i Berlin, på min praktik Mittelweg 50

Utbildning

Utbildning

Jungiansk Psykoanalytiker med privat praktik på Mittelweg 50 i Neukölln, Berlin
2013 - Idag

Utbildning i Jungiansk Psykoanalys I Zürich (ISAPZürich) 

Schweiz

2010 - 2015

Psykoanalytiker & Coach IMD, MBA Business Program Lausanne, Schweiz

2012 - 2015

Klinisk praktik


Schlosspark Klinik Charlottenburg, Berlin, Germany

William Slater Outpatient Clinic, Cape Town, South Africa

Praire Care, Minneapolis, USA

Kontakt

Kontakt

Thank you for your message. I will get back to you shortly.

Praktik

Praktik
Artiklar

Föreläsningar & Artiklar

Jag föreläser regelbundet pa institut för psykoanalys och Jungianska utbildningar i Europa. Jag erbjuder både föreläsningar pa svenska och engelska pa temat Jung's psykologi, för allmänt intresserade samt för kliniker och professionella. Nedan är nagra av omraden jag föreläser inom.
 

* Introduktionskurser till Jungians psykologi

 

* Jungiansk psykoterapi i terapirummet med fokus pa det relationella

 

* Jungiansk psykologi och dess relation till kristendomen

* Jungiansk psykologi i marknadsföring och kommunikation


​​​

Nedan är länkar till några av de artiklar, böcker och podcast jag tidigare publicerat.

Psychology & The Cross

In the podcast Psychology & The Cross, I explore the fundamentals of Jungian psychoanalysis through interviews with scholars in the field of Analytical Psychology.

The Therapeutic value of Dreams 

Interviewed in Onieric Space and published by O32C about the therapeutic value of dreams.

Brandpsycho - Four Essays on de:branding

Collection of essays published by The Zurich Lab. Available through Amazon as Paperback and for Kindle.

bottom of page